Miliho Blog

Blog o ekonomice, financích, podnikání na internetu a dalším.

Pátý rok na VŠ – magistr na IES FSV UK

Jsem v druhém ročníku navazujícího magisterského studia na IES FSV UK a právě skončil zimní semestr akademického roku 2012/2013. Semestr na IES je velmi úspěšně za mnou a je na čase poskytnout dalším generacím přehled toho, do čeho se vrhají.

Magisterské studium – 9. semestr na IES

EkonometrieZdroj: www.sxc.hu
Po celou dobu bakalářského studia na IES jsem vždy na konci semestru napsal článeček. V loňském roce jsem totéž učinil v Maastrichtu, kde jsem strávil celý rok. Na IESu jsem reálně absolvoval pouze Daňové a účetní poradenství I v letním semestru, abych měl dostatek kreditů. Ač jsem tedy nyní v 9. semestru, shrnuji první semestr magisterského studia. Ač je mojí specializací Finance, finanční trhy a bankovnictví, je zhruba polovina předmětů povinná pro všechny specializace, neboť se jedná o tzv. společný povinný základ. Vše, co je povinné či povinně specializační je v vyučováno angličtině.

O náročnosti prvního semestru magistra se traduje na našem institutu leccos a je na tom dosti pravdy. Abych byl konkrétní – oproti bakaláři je v tomto semestru vyžadována po studentech aktivita během semestru. Je sice pravdou, že většina úkolů či projektů je "dobrovolných", pokud se na to vykašlete, tak poté musíte o to více umět na závěrečnou písemku a i tak nebude někdy jednoduché předmětem projít. Práce se vedle studia stíhat dá, nicméně v tom případě bych osobně asi nedoporučil si naložit kompletně všechno a trochu více si to rozložit. Zima je prostě drsná.

Co jsem si zapsal v šestém semestru

Celkem jsem si zapsal 39 kreditů, což bylo tak akorát co se práce týče. Statistiky jsou zatím z loňského akademického roku.

Advanced Microeconomics

Tento předmět jsem absolvoval v cizině, nicméně si dovolím krátkou poznámku. Předmět je to státnicový, splnit se dá velmi z kraje semestru. Pan profesor Janda dává celkem 4 písemky, z každé můžete dostat max. 50 bodů a do závěrečného hodnocení se počítají vaše 2 nejlepší. Kdo není líný, tak si jde napsat první dvě a má po starostech – tedy jen dočasně, neboť na státnice se pak je nutno stejně naučit vše. Ale vzhledem k dalším povinnostem v semestru se to vyplatí. Předmět je hodnocen po křivce, takže není stanoven počet bodů na splnění, ale letos to dle mého názoru bylo opravdu málo – 30!

Advanced Macroeconomics

Povinný předmět, zakončen zkouškou. Přednášeli nám Mgr. Eva Hromádková a PhDr. Jaromír Baxa. Makro je asi nejlepším předmětem z magistra, zároveň za něj dostanete 9 kreditů, což je nejvíce na celém IESu. Krom přednášek jsou 2 různé semináře – počítací a empirický. Mezi povinnosti patří 3 úkoly po 9 bodech, každý úkol má 3 části (počítací, empirickou a esej), dále je zde projekt za 25 bodů, midterm za 18 a závěrečná písemka za 30 bodů. Midterm i závěrečná písemka jsou opět složeny ze 3 částí – počítací, empirické a teoretické. Z každé musíte mít 2 body – cože je asi třetina pro midterm a čtvrtina či méně pro final. Celkem je možno nasbírat 100 bodů a pass level je opět každý rok jiný stejně jako limity na známky. Letos byla minimální laťka 61 bodů. Na semináře stejně jako na přednášky je přínosné chodit i když pro obojí jsou dostupné kvalitní podklady. Úspěšnost 84,4% z 128, průměrná známka 1,99.

Advanced Econometrics

Povinný předmět, zakončen zkouškou. Přednášel nám PhDr. Martin Netuka. Třetí z "advanced" předmětů, který je zpočátku na celkem v pohodě, později opravdu na "advanced" úrovni. Začíná se takovým opáčkem OLS, pak se přidají simultánní rovnice a nakonec panelová data. Jede ve vše hezky maticově, takže spousta počítání. Přednášky stoji celkem za nic – Netuka říká jen co píše na tabuli, málokdy to opravdu vysvětlí – ale z jejich obsahu je závěrečná písemka. Semináře jsou fajn, ale úroveň je silně závislá na cvičících, kteří se každým rokem mění. Stabilní a kvalitní je jen Krištoufek. Během semestru je možnost získat celkem 15 bodů ze tří úkolů, 20 bodů za projekt a 10 extra bodů z aktivity při seminářích. Nejvydřenější body jsou z úkolů a jejich obsah se v písemce stejně neobjeví. Závěrečná písemka je za 65 bodů (nutno napsat min. na polovinu) a pass level pro předmět je 60 bodů. Kdo si věří u závěrečné zkoušky, nemusí přes semestr nic dělat. První termín bývá složen z příkladů z minulých let, další termíny již využívají více kreativity a mohou tak být nepříjemným překvapením. Předmět je to celkem i trochu přínosný, ale osobně bych ocenil, kdyby nám sdělili co dělat v případě, že předpoklady modelu nejsou splněny a také nás pořádně naučili pracovat s panelovými daty ve Statě. Úspěšnost 84,3% z 127, průměrná známka 1,75.

Financial Markets

Povinně specializační předmět, zakončen zkouškou. Přednášel nám Jiří Novák, PhD.. Základní předmět pro specializaci finance, přednášky mají solidní úroveň, vyplatí se na ně chodit, ale je třeba si předem vytisknout slidy, pokud chcete mít kvalitní poznámky. Předmět má i semináře, kde se krom rychlého opáčka přednášky probírají především články, které jsou povinnou četbou a je na nich rovněž postavena závěrečná zkouška. Za aktivitu na semináři lze získat 10 bodů, dále je bodována skupinová práce – teze diplomky, její prezentace a hodnocení další skupiny. Na závěrečnou písemku je opět 50% limit pro její splnění. Zpětně vzato jsem se něco naučil, předmět mne bavil, jen učení na závěrečnou zkoušku bylo trochu horší, neboť předem nevíte, jak moc detailně se po vás požaduje znalost článků. Mně otázky sedly, ale přisoudil bych to především mé aktivitě během semestru, takže učení na závěrečnou písemku bylo spíše takové opáčko a učení se jmen a pojmů nazpaměť. Někteří moji kolegové potřebovali řešit problémy a bohužel se u vyučujících nesetkali se vstřícností. Úspěšnost 75,6% z 86, průměrná známka 1,98.

Financial Markets Instuments I

Povinně specializační předmět, písemnou a ústní zakončen zkouškou. Přednášel nám prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.. Předmět stejně jako další od profesora Dědka spadá do kategorie "dědkovina". Tedy přednášky jsou sice ok, ale probírají se na nich dostupná skripta, takže je celkem zbytečné tam chodit. Na seminářích se počítají příklady, které jsou v závěrečné písemce a podle počtu bodů jste kandidátem na určitou známku a jdete k ústní zkoušce, kde se pan Dědek většinou ptá na základní věci a po jedné otázce odcházíte s navrhovanou známkou. Počítané příklady nijak obzvláště obtížné nejsou, naučili jsme se dle mého základy finančních instrumentů a tak předmět dobře zapadá do specializace. Předmě nijak obtížný není, na seminářích se daly získat až 2 extra body za prezentaci příkladů. Obecně tedy předmět bez požadavků na docházku, pokud vám nějaká dobrá duče dá poznámky ze seminářů. Úspěšnost 71,9% z 114, průměrná známka 2,00.

Banking

Povinně specializační předmět, zakončen písemnou a ústní zkouškou. Přednášel nám PhDr. Petr Teplý Ph.D.. Uh, Banking je takový velmi nepříjemný předmět. Je zaměřen na široké základy bankovnictví, strávíte spoustu času na nejrůznějších projektech, dostanete minimální feedback a ač vás na začátku straší jak je to obtížný předmět, tak to v pohodě dáte. Přednášky od pana Teplého jsou vlastně stále stejné, hovoří se dokola o bankách a jejich regulaci. 100 slidové pdfka obsahují podobné obrázky jako "ďábel se skrývá v detailu", "bullshit", "politik a volič" apod. Kvalita seminářů, na kterých se počítají příklady, které jsou součástí závěrečné písemky je dosti mizerná a opět hodně závislá na seminaristovi. Ono také mít seminář pro 200 lidí… Na předmět se píše esej, ve dvou se píše žádost o úvěr (35 stran keců a excelovskej soubor), hodnotí se něčí žádost, píše se midterm a závěrečná písemka. A aby toho nebylo málo, je možné získat 10 bodů na seminářích a po písemce jdete k ústní zkoušce. Ze všeho musíte mít min. 50% bodů. Celkem 200 bodů se vám rozdělí do mnoha částí, na kterých se vám body postupně strhávají a vy nevíte ani pořádně za co. Závěrečná písemka obsahuje kromě příkladů i otázky na teorii a poté jdete k ústní, kde se vás mohou zeptat na cokoli z celého předmětu. Předmět doporučuji absolvovat v zahraničí a nechat si to uznat, ušetří to čas a nervy. Úspěšnost 84,3% z 140, průměrná známka 1,75.

Účetní a daňové poradenství II

Povinně volitelný předmět, zakončen písemnou zkouškou. Přednášela nám Ing. Irena Kemény. Předmět navazuje na Účetní a daňové poradenství I z letního semestru – to se probíraly daně z příjmů fyzických a právnických osob. Teď v zimním semestru se dělají ostatní daně – z nemovitostí, dědická, silniční atd. a končí se DPHčkem. Letos nás bylo hodně a tak jsme měli prezentace a de facto tak přednášeli, což nebylo dobré, neboť prostě spousta lidí neumí ani v druhém ročníku na magistru udělat kloudnou prezentaci. Ve výsledku tedy přítomnost na hodině měla pouze minimální přínos. Závěrečný test obsahoval příklad na počítání DPHčka a dvě povídací otázky, vyplatí se jít na předtermín na konci prosince. Kdyby přednášela paní Kemény sama a vykašlala se na prezentace, byl by to fajn předmět. Úspěšnost 87,5% z 8, průměrná známka 1,00.

Posilovací cvičení – lezení na umělé stěně

Volitelný předmět, jako každý tělocvik zakončen zápočtem dle docházky a oceněn jedním kreditem. Juráš předmět vede ve Squashcentru Cibulka, jako obvykle. Lezení mne celkem baví, ale po roce když jsem na stěně nebyl, nebyly začátky jednoduché. Rovněž moje kondice stále není ve stavu, jaký bych si přál, takže to bylo celé tak spíš pro zábavu a odreagování.

Hodnocení semestru

Abych pravdu řekl, jsem po tomto semestru trochu rozpačitý. Zkoušky jsem měl celkem brzo hotové, nejlepší známky za celé studium a přesto jsem s učením tolik nestrávil, pominu-li práci během semestru. Z rozložení zkoušek jsem byl otrávený, neboť vyučující vypisují ve valné většině pouze 3 termíny a ty často se nepříjemně překrývají. Dle zkušeností se zde více jak kdy jindy vyplatí chodit na první termíny a to prostě nejde zvládnout ani když se začnete učit dříve. No, když tak zpětně uvažuji, tak by se možná vyplatilo tam jít i s minimální přípravou pouze na základě dostupných materiálů z minulých let.

Návaznost na bakaláře je značná, nicméně bych asi očekával, že se naučím trochu více a dostanu více zpětné vazby za odevzdané úkoly a projekty. Počet studentů na magistru je v ročníku větší než na bakaláři a tak se škola potýká s drastickým nedostatkem místa, o seminářích kde vás nebude více 30 se vám může jenom zdát. Ono tedy ke konci roku je účast na seminářích menší – studenti jsou buď otráveni počtem kolegů nebo kvalitou seminaristy. Očekával bych, že IES v tomto směru podnikne určité kroky ke zvýšení kvality, ale jak slýchám od mladších kolegů, na bakaláři se mění akorát povinné předměty ve volitelné, kvalita cvičících je stále obecně zoufale nízká. Budu se hlásit na postgraduální studium, tak kdo ví, jak se studentům budu líbit já Smajlík :)

Srovnání IESu se zahraničím

Začíná se stávat populární si vedle IES ještě švihnout jednoročního magistra v cizině. Studenti také více odcházejí po bakaláři (může to být dáno subjektivním vnímáním zvýšeného počtu bakalářů, procentuálně se to třeba oproti minulosti nemění, data však nemám). Otázkou je, co je k tomu vede. Jelikož jsem si titul v zahraničí také udělal, mohl bych začít od své motivace – potřeby spojit ekonomii s internetem a technologiemi, které jsou mým koníčkem.

Chápu studenty, kteří po bakaláři utečou ven – mají vysoce kvalitní základ z mikra, matematiky a ekonometrie (makro se už asi také lepší) a tak mohou studovat co chtějí. IES díky své velikosti mnoho oborů nenabídne a rovněž zaměření není tolik business. Což je dobře. Jeden rok je také často lákavější nežli dva, rovněž požadavky na diplomku jsou jiné a státnice po Česku jsou také nepříjemnou záležitostí. Otázkou ale je, proč někteří vyrážení do ciziny studovat vlastně to samé a dělají si tituly dva – vypadá to lépe na CV, či prostě v zahraničí je lepší mít MSc., než-li Mgr.? Zatím jsem to nezjistil.

Poslední úprava provedena 19. 2. 2013, zhlédnuto: 2393-krát.
Celkem 1802 slov.
články Příbuzné články:
štítky Štítky:ekonomie, IES, Maastricht, Magisterské studium, Recenze, studium, vysoká škola
Pokud se Vám článek líbil, zazáložkujte jej prosím: Kliknutím na ikony můžete doporučit článek dalším lidem
 • Linkuj
 • Jagg
 • Topodkazy
 • Google
 • Facebook
 • vybrali.sme.sk
 • Mediablog
 • Topčlánky
 • Bookmarky.cz
 • Digg
 • TwitThis
 • Live


comments Komentáře (0):