Miliho Blog

Blog o ekonomice, financích, podnikání na internetu a dalším.

Druhý rok na VŠ – třetí semestr na IES FSV UK

Loni jsem napsal články o prvním roce studia na Karlově univerzitě. Rok se přehoupl a já mám za sebou další úspěšně splněný zimní semestr 2009/2010, tentokráte můj třetí na IES. Polovina studia na bakalářském oboru je tedy za mnou, ovšem jen časově, neboť se teprve ukáže, co mne čeká.

Třetí semestr na vysoké škole

Zdroj:
Když jsem poprvé psal o tom, jak studuji IES na Karlově univerzitě, měl jsem úplně jiné pocity a očekávání než mám teď. Rok je jednak dlouhá doba a také zjišťuji, že ne vždy je vše snadné jako na gymnáziu a že vysoká škola je úplně o něčem jiném. Ne že bych to nevěděl, ovšem skutečné rozdíly jsem zjistil až časem. Po prvním semestru jsem sice ztratil iluze o tom, jak všechny předměty dám za jedna a napoprvé, ovšem stále jsem ještě měl ke studiu velkou motivaci. Ta postupně vyprchala a vrací se jen někdy a jen v některých předmětech. Občas se dostaví situace, kdy si říkám, co to studuji a zda jsem neměl jít na jiný obor. Ekonomie je zajímavá, ovšem jak zjišťuji, jsem schopen se rychle naučit základní myšlenky a obsáhnout o čem to je, ovšem pronikání do hloubky a učení se detailů mi dělá problémy a proto se po delším učení jednoho tématu cítím jednak ještě více dutý a také více neschopný. Dobrý pocit z úspěšně složené zkoušky, dalšího zeleného políčka v SISu, mne povzbudí a jedeme dál.

Náročnost studia na IES roste

Z mého pohledu byl třetí semestr zatím nejnáročnější. Matematika III byla sice o něco snáze naučitelná než Matematika II, ovšem ve druhém semestru nebyly jiné zkoušky tak obtížné. Obdivuji ty, kteří si svůj čas dokáží zorganizovat tak, aby kromě IES stíhali studovat další školu, či pracovat. Zjistil jsem také nemilou věc – chci-li školu stíhat, nesmím do ní moc chodit. Zní to nejspíše absurdně, ale problémem je efektivita přednášek. Na ty zajímavé se samozřejmě vyplatí chodit, ovšem můj problém je s koncentrací, neboť jsem zjistil, že je pro mne často lepší si obsah přednášky projít sám a souvislosti si dohledat. Časově je to efektivnější a zároveň se tak i látku lépe naučím, nežli když na přednášky chodím pravidelně a jde na mne spaní. Čas strávený ve škole unavuje, a jestliže jsem nyní v zimním semestru chodil na kolej standardně po 19. hodině, byl jsem již tak vyčerpán, že jsem nebyl schopen toho moc udělat. Závěr? Musím se naučit lépe hospodařit s časem. Netuším jak, ale budu muset něco vyzkoušet.

Co jsem si zapsal ve třetím semestru

Vzhledem k tomu, jaké jsou v SISu k dispozici data, uvádím statistiky za rok 2008/2009, celkem jsem si zapsal 39 kreditů.

Mikroekonomie II

Povinný předmět, zakončen ústní zkouškou, prerekvizitou jest Mikroekonomie I. Přednášel nám, stejně jako v Mikroekonomii I Ing. Ivo Koubek, podmínky pro možnost jít ke zkoušce byly stejné jako pro získání zápočtu v létě, tedy úspěšně napsat 2 písemky, jednu je možno si opravit. Dále je opět nutno udělat úkoly, či jinak získat body, které se přepočítávají. Body za letní i zimní semestr pak společně s ústní zkouškou tvoří známku. Ústní zkouška probíhá losem 2 otázek – z teorie spotřebitele a z teorie výrobce. Nutno získat z každé otázky alespoň polovinu bodů. Přednášky jsem občas navštívil, ale skripta jsou plným zdrojem informací. Na cvika jsem chodil pravidelně, tentokrát byla úroveň všech cvičících vysoká. Přípravu na zkoušku je dobré nepodcenit a nechat si opravdu dostatek času, neboť látky je za ty dva semestr dost. U zkoušky se pan inženýr Koubek snaží většinou pomoci a hodně se ptá. Pro mne druhý nejtěžší předmět za zkouškové. Úspěšnost 70,8% ze 72, průměrná známka 2,24.

Macroeconomics I

Povinný předmět, zakončen zápočtem, prerekvizitou jest Ekonomie II. Přednášel nám PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. a jak je z názvu vidět, jednalo se o přednášky plně v angličtině, pokud tam byl nějaký cizinec, což až na výjimky platilo. Cvika byla dobrá, předmět je to zvláštní, spousta písmenek a spousta vzorečků. Zápočet se získá za úspěšně napsaný test a pomoci mohou body z jednoho úkolu, který se vyplatí vypracovat. Zápočtový test je celkem hustý, neboť se kontrolují správné výsledky nikoli postup. Není to moc těžké, pokud se dobře připravíte. Stačí si pročíst skripta a projít znovu příklady ze seminářů. Úspěšnost 77,1% ze 109.

Pravděpodobnost a matematická statistika I

Povinný předmět, zakončen zápočtem, prerekvizitou jest Matematika II. Přednášel nám Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., jenž má za sebou matfyz, letos také končil jako děkan FSV. Přednášky jsou hodně náročné, pro získání zápočtu nepotřebné, proto účast klesá. Semináře jsou pro napsání zápočtu dostačující, počítá se hodně příkladů a to především ty základní. Přes vánoce je zadán domácí úkol, který taky nějaký ten den spolkne, jeho vypracování je nutné. Písemky jsou dvě, obě je možno si opravit. Příprava na každou z písemek nemusí být dlouhá, stačí si projít semináře a je dobré i minulé písemky. Pak se hlavně neupočítat. Úspěšnost 78% z 91.

Economic Policy I

Povinný předmět, zakončen zápočtem, prerekvizitou jest Ekonomie II. Přednášel nám Ing. Vladimír Dlouhý CSc., ministr průmyslu v 90. letech. Přednáší se v angličtině, ovšem inženýr Dlouhý má jednak dobrý přednes a jednak tématice opravdu rozumí, takže přednášky jsou zajímavé, proložené historkami a sem tam vtipem. Zápočet se však získá za vypracovanou desetistránkovou! esej ve Wordu na jedno z nabízených témat. Nezdá se to, ale je to hodně textu a vzhledem k nutnosti použít nějakou literaturu je dobré začít spíše dříve, než pár dní před deadline pro odeslání. Ačkoli je tedy účast na přednášce nepotřebná pro zápočet, jsou přínosné a doporučuji chodit. Úspěšnost 81,5% ze 108.

European Economic Integration

Povinný předmět (doporučen pro třetí ročník), zakončen ústní zkouškou, prerekvizitou jest Ekonomie II. Přednášel nám doc. Ing. Oldřich Dědek CSc., jenž tématice opravdu rozumí. Slidy má přehledné a jejich znalost je dostatečná pro napsání midtermu i zodpovězení pár otázek u ústní zkoušky. Pro možnost se k ní dostat, musíte napsat midterm a odevzdat 2 prezentace, případně 1 prezentovat. Na midterm jsou 3 pokusy, počítá se ten poslední, čili když to napíšete hned napoprvé na požadovanou úroveň, tak máte vystaráno. Ústní zkouška je pak spíše formalita, trvá jen několik minut, odpovíte asi na dvě otázky a známku dostanete podle počtu bodů z prezentace a písemky. Jedná se o státnicový předmět, není extra obtížný, přínosnost i zajímavost je střední. Úspěšnost 78,6% z 131, průměrná známka 2,1.

Matematika III

Povinný předmět, zakončen písemnou a ústní zkouškou, prerekvizitou jest Matematika II. Přednášel nám RNDr. Tomáš Bárta Ph.D., tedy vyučující se nám změnil. Matematika III už nemá 2, ale jen jednu přednášku týdně, takže látky trochu ubude, ovšem znalost předchozích dvou je opět nutná u zkoušky. Písemka je hodně mechanická, musí se napočítat, ústní se liší podle tématu, které táhnete, neboť ústní zkouška má stejnou strukturu jako minulé, tedy napsat definice a věty, nějaké implikace a důkaz. Problémem však je velká rozdílnost v náročnosti důkazů v tomto semestru. Poslední část je opravdu obtížná a tak to chce mít trochu štěstí na hladší průběh zkoušky. Je toho méně než v Matematice II, ovšem tematicky je to hodně namíchané a tak se to hůř učí. Teď mne napadá, že Matematika II je co se do tématu týče, ještě pestřejší Smajlík :) Úspěšnost 78,7% ze 61, průměrná známka 2,48.

Teorie regulace a ochrana hospodářské soutěže

Povinně volitelný předmět, zakončen ústní zkouškou, prerekvizitou jest Ekonomie II. Přednášel nám PhDr. Pavel Streblov MSc a PhDr. Petr Gapko, povinností v předmětu je odevzdání eseje. Předmět je celkem zajímavý, středně náročný a podle mne i hodně přínosný, neboť kromě teorie nabídne také pohled do praxe, což na IES moc není. Na posledních hodinách probíhá soudní líčení v kauze Microsoft vs. cokoli, ke které se také píše esej. Za účast v diskuzi jsou nějaké body, hodí se u ústní pro lepší známku. U ústní zkoušky dostanete otázku na nějaký model z těch, které se probírali, připravíte si to a povídáte, poté nějaké otázky okolo a je to Smajlík :) Předmět doporučuji vzhledem k jeho zajímavosti. Úspěšnost 76,3% ze 59, průměrná známka 1,42.

Světové hospodářské dějiny

Povinně volitelný předmět, zakončen písemnou zkouškou. Přednášel nám Doc. Ing. Karel Půlpán CSc.. Jedná se o předmět určený spíše pro prváky, mají ho v doporučeném rozvrhu, ovšem minulý zimní semestr se nevyučoval a na druhou stranu už se nikdy vyučovat nebude, neboť výborný docent Půlpán se rozhodl svoji kariéru učitele u nás na IES ukončit. Bude mi tu hodně chybět, je to rozhodně kapacita a přednášky, ať v pátek odpoledne byly celkem navštěvovány, předmět jako takový patří mezi ty nejzajímavější, ovšem povídací, což matematicky zaměřeným některým kolegům moc nevoní. Úspěšnost 83,3% ze 120, průměrná známka 2,02 (statistiky za rok 2007/2008, neboť v ZS 2008 nebyl předmět vyučován).

Lidský faktor a personální management

Povinně volitelný předmět, zakončen písemnou zkouškou, prerekvizitou jest Ekonomie II. Přednášel nám PhDr. Jiří Kameníček CSc. a poté většinu přednášek Ing. Ivo Koubek. Někdo říká, že 5 kreditů za tento předmět ani nestojí, tedy že je to naprostá zbytečnost. No, pravdou je, že se jedná o hodně povídání a účast na přednáškách není nutná, neboť vše je v prezentacích. Příprava na dva testy spočívá v přečtení a zapamatování si základních věcí z probírané látky. Myslím, že nejzajímavější jsou hodiny od externistů, tedy kdy se dovíte, jak to všechno funguje v praxi, tedy ne jen teoreticky, což je dobré pro udržení kontaktu s reálným světem. Za těch 5 kreditů a zajímavou zkušenost to stojí, předmět rozhodně patří mezi ty málo náročné (což příjemná změna Smajlík :) ). Úspěšnost 80% ze 95, průměrná známka 1,99.

Němčina odborná I

Volitelný předmět, zakončen zápočtem. Přednášela nám Mgr. Křenková Dagmar, Ph.D.. Němčinu pro ekonomy mám splněnou, ovšem s jazykem jsem chtěl zůstat dál v kontaktu. Tak jsem zašel za magistrou Křenkovou, zda mohu chodit k ní na němčinu, neboť většinou už pro nás ekonomy není místo. Měl jsem štěstí a tak jsem díky ní poznal jednak další fajn lidičky z jiných oborů a hlavně další fajnovou a pěknou němčinářku. Hodiny byly zajímavé, připravené a celkem i přínosné, škoda jen, že gramatiky jsme moc nedělali. Úspěšnost 63,8% z 58.

A jedeme dál

Zkoušky a zápočty z třetího semestru mám za sebou a před sebou čtvrtý semestr. V létě bude o zápočty nouze, zato zkoušek bude více než dostatek. Dalším problémem bude bakalářka, neboť téma musím do konce června odevzdat a zatím nemám páru, o čem bych mohl psát. 4 měsíce utečou jako voda, tak snad idea přijde co nejdříve. Dle seznamu aktuálně zapsaných předmětů bude v létě opět hodně těžká Matematika IV a také Pravděpodobnost a matematická statistika II. Ostatní snad nějak půjde.

Poslední úprava provedena 20. 2. 2010, zhlédnuto: 3128-krát.
Celkem 1631 slov.
články Příbuzné články:
štítky Štítky:Efektivita práce, ekonomie, IES, Recenze, studium, vysoká škola, Zábava
Pokud se Vám článek líbil, zazáložkujte jej prosím: Kliknutím na ikony můžete doporučit článek dalším lidem
 • Linkuj
 • Jagg
 • Topodkazy
 • Google
 • Facebook
 • vybrali.sme.sk
 • Mediablog
 • Topčlánky
 • Bookmarky.cz
 • Digg
 • TwitThis
 • Live


comments Komentáře (0):