Miliho Blog

Blog o ekonomice, financích, podnikání na internetu a dalším.

Druhý rok na VŠ – čtvrtý semestr na IES FSV UK

Druhý rok na vysoké škole je za mnou. Pokračuji v sérii článků o jednotlivých semestrech, tentokrát se jedná o letní 2009/2010. Semestr byl hodně nedupaný a také trochu zlomový. Opět se pokusím nejen vystihout popis jednotlivých předmětů, ale také náladu a celkově můj pocit ze čtvrtého semestru bakalářského programu na IES.

Čtvrtý semestr na IES

StudentkaZdroj:
Bakalářské studium trvá obvykle 3 roky, tedy 6 semestrů. Zakončil jsem čtvrtý semestr, měl bych tak být za polovinou své cesty k bakalářskému titulu. Nejsem si jist, jestli tomu tak skutečně je. Rozhodl jsem se psát po každém semestu krátké hodnocení, ve kterém se snažím ohlédnout se zpět. Abych vhodně navázal, otevřel jsem si předchozí článek o třetím semestru na IES. Třetí semestr jsem vůči druhému hodnotil jako náročnější. Nevím přesně, jak zařadit tento semestr, co se obtížnosti týče. Rozhodně zde nebyla nijak velká šance jak snadno nasbírat kredity, navíc mne čekalo hodně zkoušek z povinných předmětů. Myslím si však, že se zdravým přístupem ke studiu zde byly 2 těžké a jeden obížný předmět, ostatní bylo zvladatelné celkem bez větších problémů.

Ještě než přeskočím k výpisu a popisu jednotlivých předmětů, krátce bych se ještě zmínil o tom nejdůležitějším – motivaci ke studiu. Je pravda, že najít motivaci se naučit některé předměty je složité a ani po splnění zkoušky nemám pocit velkého přínosu. Každý semestr mám naštěstí nějaký předmět – kupodivu se jedná o volitelný, který mne baví. Trochu komické je to, že motivaci spíše nacházím v pocitu ze splněné zkoušky, než v předmětu jako takovém.

Dále bych rád uvedl, že v tomto semestru začalo moje funkční období ve studentské komoře Akademického senátu na FSV. Na pořadu dne bylo např. schvalování vědecké rady, či diskuze o novém webu, rozsahu závěrečných prací, ale také indexy – elektronická verze je v dlouhodobém záměru fakulty. Je docela zajímavé mít představu o tom, co se na fakultě děje, co se řízení celého chodu týče.

Co jsem si zapsal ve čtvrtém semestru

Vzhledem k tomu, jaké jsou v SISu k dispozici data, uvádím statistiky za rok 2009/2010, celkem jsem si zapsal 30 kreditů.

Seminář k bakalářským pracím I

Povinný předmět, zakončen zápočtem. Přednášelo nám více lektorů a podmínkou zápočtu bylo vlastně odevzádní projektu bakalářské práce – teze. Tedy každý kdo chce za rok státnicovat, musel do 11.6. odevzdat tezi své bakalářky, jinak zápočet nedostane. Nic jiného od nás požadováno nebylo. Během semestru mělo být na seminářích probráno jak citovat, kde hledat zdroje, jak si téma vybrat. No, nebylo. Úspěšnost 88,5% z 96.

Macroeconomics II

Povinný předmět, zakončen písemnou zkouškou. Přednášel nám, stejně jako v Macroeconomics I PhDr. Michal Hlaváček Ph.D. a podmínkou pro zkoušku bylo napsání také 2 midtermů, úkol nebyl. Midtermy byly jako minulý semestr počítací, závěrečný test byl za celý rok. Test byl klasický multiple-choice. Na přednášky jsem chodil, cvika byla v pohodě, jednalo se o jednoduché počty a navíc se to hodně opakovalo z mikroekonomie. Naučit se na zkoušku nebylo jednoduché, neboť testové otázky jsou dosti zrádné. Vyplatilo se naučit na midtermy, neboť poté hranice na splnění předetu již nebylo tak obtížné dosáhnout. Ačkoli je předmět napsán v angličtině, přednáší se tak pouze pokud je tam cizinec a u zkoušky si můžete zvolit jestil chcete českou nebo anglickou verzi testu. Úspěšnost 91,3% z 103, průměrná známka 2,2.

Pravděpodobnost a matematická statistika II

Povinný předmět, zakončen písemnou zkouškou. Přednášel nám, stejně jako Pravděpodobnost a matematická statistika I Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. Podmínkou pro zkoušku bylo napsání také 2 midtermů, převáděly se také body ze zimního semestru. Celkový součet bodů, kde měl největší váhu test z teorie na konci semestru (obsah látky oba semestry). Body se daly také dostat za úkol, který byl v tomto semestru nepovinný. Závěrečný test připomínal trochu zkoušku z matematiky, neboť bylo nutno umět znění vět, definic a pár důkazů – v tomto případě jednoduchých. Semináře byly celkem přínosné, hodně se počítalo, přednášky byly spíše pro zájemce. Přednášeno je sice v češtině, ale veškeré podklady k přednášce (tedy prezentace) jsou v angličtině. Předmět patří mezi ty obtížné na pochopení, nicméně další ročník již bude mít pouze předmět Statistics – jednosemestrální a v angličtině. Úspěšnost 88,6% z 105, průměrná známka 2,12.

Institucionální ekonomie

Povinný předmět, zakončen ústní zkouškou. Přednášel nám Prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc. Přednášky byly vedeny dle knihy pana přednášejícího, také základních skript pro celý kurz. Bylo nutno napsat esej na jedno z témat, která byla zveřejněna a následně ústní zkouška. Profesor Mlčoch na zkoušce k eseji něco řekl a poté byla otázka na jednu kapitolu z jeho knihy – nebo také jedné přednášky, což bylo to samé. Na zkoušce více hovoří zkoušející než zkoušený, nejedná se o předmět, ze kterého se hodně vyhazuje, ovšem dostat se na termín není jednoduché, neboť se plní od konce – na začátku zkouškového dá většina přednost učení se jinému předmětu. Celkem zajímavý předmět, názory na ústní zkoušku se velmi liší. Dle slov pana profesora to byl jeho poslední rok působení na IES. Úspěšnost 76,9% z 117, průměrná známka 1,88.

Public Finance

Povinný předmět, zakončen písemnou zkouškou. Přednášela nám PhDr. Natálie Švarcová Ph.D. a PhDr. Kamila Koprnická v angličtině. Pro složení zkoušky bylo nutné napsat midterm a závěrečný test, body se přepočítaly a sečetly. Základní literaturou je Stiglitz, což je dosti zdlouhavým způsobem psaná bichle. Hledal jsem v tom tedy pouze doplňující informace, zbytek raději z poznámek k přednáškám. Nejedná se o nějak hodně náročný předmět, problémem byl trochu první test, který měl hodně obecně formulované otázky. Na přednáškách zdůrazňováno to, co se pak objevilo v testu. Úspěšnost 85,4% z 123, průměrná známka 2,26.

Matematika IV

Povinný předmět, zakončen písemnou a ústní zkouškou. Přednášel nám, stejně jako Matematiku III RNDr. Tomáš Bárta Ph.D. Podmínky stejné jako vždy – vázaná ústní zkouška na písemný test z příkladů. Tentokrát se ovšem písemka psala ve čtvrtek nebo pátek a ústní zkouška následovala v pondělí či úterý. Pro mne nejnáročnější matematika ze všech, i když je pravda, že co do objemu učiva to nejhorší nebylo. Tématikou byly diferenční a diferenciální rovnice. Doktor Bárta se u písemných zkoušek opět vymyslel krásné příklady a tak hodně lidí bylo nuceno si zkoušku udělat v září – kde byla úspěšnost opět vysoká. Úspěšnost 81,4% z 102, průměrná známka 2,48.

Seminář k aktualitám II

Povinně volitelný předmět, zakončen zápočtem. Přednášel nám, stejně jako Seminář k aktualitám I PhDr. Tomáš Vyhnánek. Závěrečné kolokvium proběhlo jako vždy v neformální atmosféře, zkoušena jest schopnost argumentace a vysvětlování na základě toho, co bylo řečeno na seminářích, či co víme sami. Nejedná se o zkoušení faktů, ale o to, zda jste se alespoň trochu naučili s fakty pracovat a umíte argumentovat. Semináře mívají vždy trochu kritický pohled na věc, aby to vzbudilo jednak zájem a jednak touhu se o daném tématu bavit. Úspěšnost 67,7% z 127.

Pár slov na závěr, aneb takové krátké shrnutí

Měl jsem zapsán ještě jeden předmět, ke zkoušce jsem nakonec nešel, neb jsem se nestihl kvalitně připravit. Do počtu předmětů tento semestr patří k těm méně náročným, na druhou stranu je toho docela dost. Neříkám, že se nedá zvládnout ještě nějaký ten volitelná předmět navíc, ale chce to mít dobrou pracovní morálku a umět hospodařit s časem – o tom jsem se zmiňoval již posledně, bohužel k velkému pokroku u mne zatím nedošlo.

Rozhodně se sluší ještě dopsat na závěr pár poznámek. Ač se to přímo netýká IES, mého studia se to dotklo – a to tím myslím osobní život a pohled na svět. Na některé předměty se snáze hledá motivace a tak jsou také snažší splnit. Krom toho záleží jak moc času studiu celkově člověk věnuje. Jsem si vědom toho, že tento semestr jsem se věnoval sobě a záležitostem okolo školy. Koncem semestru jsem se taky necítil úplně fajn a bylo to znát na plnění studijních povinností. To vše mohlo ovnit a také nejspíše ovlivnilo celý dnešní článek.

Aktualizace: po uzavření semestru přidávám aktuální statistiky za můj ročník.

Poslední úprava provedena 12. 10. 2010, zhlédnuto: 1920-krát.
Celkem 1205 slov.
články Příbuzné články:
štítky Štítky:ekonomie, Recenze, studium, vysoká škola
Pokud se Vám článek líbil, zazáložkujte jej prosím: Kliknutím na ikony můžete doporučit článek dalším lidem
 • Linkuj
 • Jagg
 • Topodkazy
 • Google
 • Facebook
 • vybrali.sme.sk
 • Mediablog
 • Topčlánky
 • Bookmarky.cz
 • Digg
 • TwitThis
 • Live


comments Komentáře (0):