Miliho Blog

Blog o ekonomice, financích, podnikání na internetu a dalším.

Sociální a zdravotní pojištění za rok 2010 pro OSVČ

OSVČ musí kromě daňového přiznání podat také přehled o příjmech pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Podobně jako u daňového přiznání za rok 2010 mám pro vás připraveny interaktivní formuláře, které výpočet a vyplnění nejen usnadní, ale také urychlí. Pro názornost budeme pokračovat s příkladem.

Sociální pojištění za rok 2010 pro OSVČ

Zdravotní daňZdroj: www.dreamstime.com
Pro pokračování v papírování budeme potřebovat vyplněné daňové přiznání za rok 2010. Jak na to, je přesněji popsáno v minulém článku Jak snadno vyplnit daňové přiznání za rok 2010. Pokud jste si interaktivní formuláře pro potřeby sociálního a zdravotního pojištění ještě nestáhli, doporučuji tak učinit – odkazy opět na konci článku. Nyní ale k věci. Sociální pojištění jste povinni platiti, pokud je podnikání vaše hlavní činnost. Jedná-li se o vedlejší činnost (při zaměstnání, studiu), pak sociální pojištění neplatíte pouze za předpokladu, že jste neměli zisk větší než 56.901 Kč. V opačném případě jej platit musíte a jedná se o 14,6% ze zisku. Vedlejší činnost je nutno samozřejmě doložit, u studentů stačí potvrzení o studiu.

Česká správa sociálního zabezpečení jako jediná neposkytuje interaktivní pdf formulář. Protože na internetu není zdarma žádný ke stažení, upravil jsem loňský xls soubor (tehdy volně dostupný na finance.cz). Výpočty doporučuji před odevzdáním překontrolovat. Nutno dodat, že pokud máte elektronický podpis, můžete si na stránkách www.cssz.cz stáhnout jejich formuláře a přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 podat elektronicky. V jiném případě musíte na příslušný úřad (dle vašeho trvalého bydliště) osobně nebo jim to poslat poštou (protože to je celé decentralizované a neefektivní). Formulář pro OSSZ má dvě strany. Na první vyplníte své osobní údaje, údaje o svém podnikání v loňském roce – především zda šlo o hlavní nebo vedlejší činnost a odůvodnění.

Příklad zaměstnaného studenta, který je také OSVČ

Dle příkladu z článku o daňovém přiznání má náš vzorový podnikatel příjmy: 60 000 Kč, výdaje: 36 000 Kč, zisk: 24 000 Kč. Je to student.
ř. 9: SVČ jen vedlejší
ř. 20: křížek (student do 26 let)
ř. 21: 24 000
ř. 22: vedlejší 12
ř. 30: 20 000 (základ ze zaměstnání)

Druhá strana: Protože bude naše SVČ vedlejší i v dalším roce a nepřesáhli jsme letos zisk 56 901Kč, napíšeme na ř. 36 a ř. 37 nuly. Nyní už jen podepsat.
Vyplněno, podepsáno, stačí zajít na úřad. Nezapomeneme si s sebou vzít především potvrzení o studiu, či jiný doklad o vedlejší činnosti. Zbývá tedy formulář pro zdravotní pojišťovnu. Ten je ještě snazší.

Zdravotní pojištění za rok 2010 pro OSVČ

Pro přehled OSVČ za rok 2010 už nabízejí pojišťovny interaktivní pdf, které lze na počítači uložit a kdykoli snadno vytisknout. Zároveň tak stačí uvádět pouze příjmy, výdaje a uhrazené zálohy. Zbytek se sám automaticky dopočítá. Důležité jsou opět informace z daňového přiznání. Formulář se vejde na jednu stranu A4. V první části opět vyplňujeme osobní a kontaktní údaje, následuje informace o daňovém přiznání. Výše pojištění se nezměnila a je stále 6,75% ze zisku. Pokud je podnikání naší hlavní výdělečnou činností, pak minimální výše zálohy na zdravotní pojištění je opět vyšší, od ledna 2011 to je 1670 Kč. Zvedla se i maximální a to na 20 040 Kč. Jak to bylo loni, najdete v článku Sociální a zdravotní pojištění za rok 2009 pro OSVČ. Dle vyplněného přehledu se odvíjí výše pojistného a záloh. Budeme pro názornost pokračovat dle našeho příkladu: ř. 1: 60 000
ř. 2: 36 000
ř. 3: 20 000
ř. 4 a ř. 5: 12
ř. 41: 1500 (zaplacené zálohy)
ř. 43 nám říká, kolik musíme doplatit/máme přeplatek
typ zálohy: protože jde o vedlejší SVČ, vybereme b) (pokud jsme nezaměstnaný student).
Nyní už jen vytisknout a podepsat.
Zálohu ve vypočtené výši pak musíme každý měsíc platit pojišťovně, protože za nás pojištění (jako studenta) platí stát. Pokud bychom měli SVČ vedlejší a z hlavní jsme pojištění již platili, pak zálohy platit nemusíme. Ještě uvedený seznam použitých formulářů ke stažení:

Interaktivní formuláře pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění

Poslední úprava provedena 20. 3. 2011, zhlédnuto: 5514-krát.
Celkem 608 slov.
články Příbuzné články:
štítky Štítky:daně, organizace času, OSVČ, Peníze, studium
Pokud se Vám článek líbil, zazáložkujte jej prosím: Kliknutím na ikony můžete doporučit článek dalším lidem
 • Linkuj
 • Jagg
 • Topodkazy
 • Google
 • Facebook
 • vybrali.sme.sk
 • Mediablog
 • Topčlánky
 • Bookmarky.cz
 • Digg
 • TwitThis
 • Live


comments Komentáře (2):
krapet (12. 4. 2011 @ 16:47)
POZOR!!! xls formulář je sice editovaná verze, ale chybně editovaná. Počítá odlišně oproti formuláři od ČSSZ! Další nesmysl je "14,6% ze zis­ku", platí se 29,2% ze zis­ku!

Admin (12. 4. 2011 @ 18:37)
14,6% ze zisku nesmysl rozhodně není: Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti § 7 odstavec (1) bod c) u osoby samostatně výdělečně činné 1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3. Tam se dočteme (1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Co se xls formuláře týče, můžete být konkrétnější? Testoval jsem výpočty a nenalezl rozdíly.