Miliho Blog

Blog o ekonomice, financích, podnikání na internetu a dalším.

Články o tématu „Blog”

Třetí rok na VŠ – pátý semestr na IES FSV UK

Pokračování v sérii článků o vysoké škole, 5. semestr je pro mne zimní v akademickém roce 2010/2011. Ač jsem neměl moc předmětů, zkouškové se mi protáhlo až moc. Jak tedy začal závěrečný rok mého bakalářského studia?

[pokračování ..., celkem 959 slov.]

Rok 2010 vs. 2011 – předsevzetí, přání a cíle

Ohlednutí se za rokem 2010. Byl to rok velice zajímavý, přínosný a plný zvratů. Čas utekl jako voda, promítám si tak, co jsem vlastně celý ten rok dělal. Měl bych také zhodnotit své cíle a zvážit, zda si vůbec nějaké na další rok stanovit.

[pokračování ..., celkem 631 slov.]

Rok 2009 vs. 2010 – předsevzetí, přání a cíle

Rok se s rokem sešel a stejně jako v minulém roce jsem se podíval zpět, abych zhodnotil, co se událo a zároveň se zamyslel nad tím, čeho bych rád v roce 2010 dosáhl. Tak tedy vzhůru do nového roku 2010.

[pokračování ..., celkem 471 slov.]

Rok 2008 vs. 2009 – předsevzetí, přání a cíle

Začal nový rok 2009 a stejně jako spousta dalších blogařů a lidí, kteří mají určité cíle, jsem se ohlédl za rokem minulým, rokem 2008, který byl v mém životě určitým zlomem. Mám i určité představy o tom, co a čeho bych rád v novém roce dosáhl.

[pokračování ..., celkem 434 slov.]

Sociální sítě & Friending - sbírání přátel

Velký boom sociálních sítí a služeb, kde si vytváříte svůj profil, hledáte nové přátele a sdělujete jim co děláte, nastává s rozvojem moderních technologií a také s tím, že na internetu nic podobného nebylo a uživatelům se to líbí.

[pokračování ..., celkem 271 slov.]