Miliho Blog

Blog o ekonomice, financích, podnikání na internetu a dalším.

Finance

Daně, sociální a zdravotní pojištění OSVČ 2011

Březen je tu a s ním i daňové přiznání. OSVČ však musí kromě daňového přiznání podat také přehled o příjmech pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Připravené interaktivní formuláře administrativní proces usnadňují a urychlí. Letos vše v jednom kompatním článku.

Daňové přiznání za rok 2011

Počítáme odvodyZdroj: www.dreamstime.com
Protože přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu je závislý na údajích z daňového přiznání, vyplníme nejdříve formulář pro finanční úřad a poté se podíváme na to ostatní. Navazuj na články z minulých let Jak snadno vyplnit daňové přiznání za rok 2010 a Sociální a zdravotní pojištění za rok 2010 pro OSVČ. Proces je stejný, každý rok se jedná pouze o drobné změny. Jednou ze změn je navýšení minimální zálohy u zdravotního a sociálního pojištění.

Jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), můžete mít několik typů příjmů a je třeba to v daňovém přiznání rozlišovat. Nejčastěji se jedná o příjmy ze závislé činnosti (z pozice zaměstnance), kapitálové příjmy (úroky na podnikatelském účtu) no a hlavně příjem z podnikání. Od výše a typu příjmů se odvozuje povinnost podávat daňové přiznání. Podmínky se od loňského roku nezměnili, takže pokud si nejste jisti, jukněte (article-129;sem). Spolu s daňovým přiznáním pro rok 2011 budete odevzdávat i přílohy – jednak ty přímo na formuláři od FU, jednak originály potvrzení (potvrzení o studiu, potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2011 apod.) Nezapomeňte si udělat kopie a ty uschovat.

[pokračování ..., celkem 1032 slov.]

Sociální a zdravotní pojištění za rok 2010 pro OSVČ

OSVČ musí kromě daňového přiznání podat také přehled o příjmech pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Podobně jako u daňového přiznání za rok 2010 mám pro vás připraveny interaktivní formuláře, které výpočet a vyplnění nejen usnadní, ale také urychlí. Pro názornost budeme pokračovat s příkladem.

Sociální pojištění za rok 2010 pro OSVČ

Zdravotní daňZdroj: www.dreamstime.com
Pro pokračování v papírování budeme potřebovat vyplněné daňové přiznání za rok 2010. Jak na to, je přesněji popsáno v minulém článku Jak snadno vyplnit daňové přiznání za rok 2010. Pokud jste si interaktivní formuláře pro potřeby sociálního a zdravotního pojištění ještě nestáhli, doporučuji tak učinit – odkazy opět na konci článku. Nyní ale k věci. Sociální pojištění jste povinni platiti, pokud je podnikání vaše hlavní činnost. Jedná-li se o vedlejší činnost (při zaměstnání, studiu), pak sociální pojištění neplatíte pouze za předpokladu, že jste neměli zisk větší než 56.901 Kč. V opačném případě jej platit musíte a jedná se o 14,6% ze zisku. Vedlejší činnost je nutno samozřejmě doložit, u studentů stačí potvrzení o studiu.

Česká správa sociálního zabezpečení jako jediná neposkytuje interaktivní pdf formulář. Protože na internetu není zdarma žádný ke stažení, upravil jsem loňský xls soubor (tehdy volně dostupný na finance.cz). Výpočty doporučuji před odevzdáním překontrolovat. Nutno dodat, že pokud máte elektronický podpis, můžete si na stránkách www.cssz.cz stáhnout jejich formuláře a přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 podat elektronicky. V jiném případě musíte na příslušný úřad (dle vašeho trvalého bydliště) osobně nebo jim to poslat poštou (protože to je celé decentralizované a neefektivní). Formulář pro OSSZ má dvě strany. Na první vyplníte své osobní údaje, údaje o svém podnikání v loňském roce – především zda šlo o hlavní nebo vedlejší činnost a odůvodnění.

Příklad zaměstnaného studenta, který je také OSVČ

Dle příkladu z článku o daňovém přiznání má náš vzorový podnikatel příjmy: 60 000 Kč, výdaje: 36 000 Kč, zisk: 24 000 Kč. Je to student.
ř. 9: SVČ jen vedlejší
ř. 20: křížek (student do 26 let)
ř. 21: 24 000
ř. 22: vedlejší 12
ř. 30: 20 000 (základ ze zaměstnání)

Druhá strana: Protože bude naše SVČ vedlejší i v dalším roce a nepřesáhli jsme letos zisk 56 901Kč, napíšeme na ř. 36 a ř. 37 nuly. Nyní už jen podepsat.
Vyplněno, podepsáno, stačí zajít na úřad. Nezapomeneme si s sebou vzít především potvrzení o studiu, či jiný doklad o vedlejší činnosti. Zbývá tedy formulář pro zdravotní pojišťovnu. Ten je ještě snazší.

[pokračování ..., celkem 608 slov.]

Jak snadno vyplnit daňové přiznání za rok 2010

Březen je každoročně měsícem daňového přiznání. Stejně jako minulý rok jsem připravil na základě vlastní zkušenosti rady jak postupovat při podání daňového přiznání za rok 2010. Moc změn nenastalo. Elektronické formuláře pro snadné vyplnění a vytištění jsou samozřejmostí.

Daňové přiznání za rok 2010 podle příkladu

DaněZdroj: www.morebusiness.com
Podávat daňové přiznání se chce málokomu. Proto pokud máte jednoho zaměstnavatele a žádné vedlejší příjmy, nemusíte nic řešit. V opačném případě jste nuceni sednout k formulářům a začít dle pokynů vše dohledávat a vyplňovat. Je to každý rok stejné, ovšem kdo si to má pamatovat? Jako OSVČ musím daňové přiznání za rok 2010 podat a sním vyřešit i formuláře pro sociální a zdravotní pojištění.

Minulý rok jsem vydal dva články: Daňové přiznání 2009 snadno a rychle, krok za krokem a Sociální a zdravotní pojištění za rok 2009 pro OSVČ, kde jsem vše podrobně popsal krok za krokem. Letos jsem ovšem kromě příjmů z podnikání měl také několik příjmů jako zaměstnanec a z kapitálového majetku. Připravil jsem si tedy pro vás kompletní příklad. Stačí si tedy změnit čísla a je to Smajlík :).

Musím podat daňové přiznání?

Asi ano, pokud jsi tady Smajlík :D jednoduchý test je třeba zde. Ve stručnosti:

  • Máte příjmy nižší jak 15tis za rok a zároveň nevykazujete daňovou ztrátu? Pak nemusíte.
  • Pokud odečtete příjmy osvobozené dle §4 zákona o daních z příjmu a vyjde vám méně jak 15 tis, nemusíte.
  • Nepočítejte příjmy zdanění srážkovou daní, méně jak 15, Nemusíte.
  • Příjmy pouze ze závislé činnosti, či více, které se nepřekryly? Nemusíte, udělá to váš poslední zaměstnavatel.
  • Podepsali jste prohlášení k dani? Nemáte jiné příjmy podle §7-10 zákona o daních z příjmu více než 6tis? Nemusíte.
  • Vy ostatní – musíte. Tak jako já.

[pokračování ..., celkem 984 slov.]

The Boston Consulting Group – Tea Party na IES

Setkání s konzultační a poradenskou společnosti The Boston Consulting Group. Tato společnost se stala partnerem IES a tak se dnes přišla studentům představit. Po přednášce bylo připraveno občerstvení a samozřejmě prostor pro volnou diskusi s poradci z BCG.

The Boston Consulting Group se představuje

PlakátZdroj: www.bcg.cz
Podrobné informace o společnosti The Boston Consulting Group (BCG) naleznete na jejich webových stránkách www.bcg.cz. Nám se ovšem představila svoji vlastní prezentací a připravenou krátkou přednáškou. Musím říci, že jsem již absolvoval několik přednášek od konkurence, ale tato mne opravdu zaujala. Možná proto, že jsem se konečně dověděl něco více o tom, co skutečně u uchazečů hledají a mohl se tak zamyslet nad tím, zda tyto obecné požadavky splňuji či nikoli.

Začněme ale hezky od začátku. Jak jsem již uvedl, jedná se o další společnost, která se věnuje konzultační činnosti. Jak ostatní se tedy věnuje tomu, jak podnikům pomoci ať už v efektivitě, strategii, nákupu společností či způsobu řízení. Pomáhají řešit problémy a přinášejí nové nápady. Jak se tedy jednotlivé společností, jako McKinsey, KPMG, BCG, Deloitte, Accenture a další liší? Kdo je nejlepší? Konečně jsem dostal odpověď. Každá společnost se zaměřuje na něco trochu jiného, proto také každá z nich má na trhu své místo a proto si všichni nenechají radit pouze od jedné z nich. BCG se profiluje jako hloubavá, neustále na pochybách, tedy stále si klade otázky. Vhodná tedy spíše pro dlouhodobější strategie, neaplikuje vždy natvrdo „best practice“ jako některé další. Inu, jiný způsob práce.

[pokračování ..., celkem 470 slov.]

Banka roku 2010 – podivná soutěž

Banka roku 2010. Každoročně Fincentrum vyhlášuje banku roku. Uviděl jsem článek o letošním ročníku na internetu a jelikož jsem nějak nepochopil, proč se tou letošní stala Česká spořitelna, prozkoumal jsem se podmínky, abych se celé soutěži podíval na zoubek.

Banka roku 2010

SpořeníZdroj:
Bankou roku se dle Fincentra stala Česká spořitelna před Komerční bankou a Raiffeisenbank. Divné. Vítěz je volen porotou, kdy členové nejsou nijak zainteresování v hodnocených institucích (hm, asi nikdo z nich nemá účet Smajlík :P ) a mělo by jít o zástupce ze širokého spektra uživatelů i odborníků (dle idnes.cz). Hm. Nevím, co je na „spořce“ tak fascinuje, moje osobní zkušenost s touto institucí je nevalná.

Moje banka roku

Je pro mne ČSOB, poté mBank. Soudím tak z vlastní zkušenosti, které s bankami mám. Můj pohled je ryze a subjektivní spojený s tím, jaké mi banky nabízejí účty pro studenty. Nechci teď zabředávat do diskuze, proč by vůbec měli studenti nějaké výhody v bankách mít, ale když už jsou, tak srovnávám, která banka nabídne jaké podmínky a služby.

mBank má své služby zcela zdarma a to včetně inkasa a to ač jsem či nejsem student. ČSOB má pro mne všechny služby zdarma, má výbornou síť poboček, bankomatů a kdykoli jsem s pracovníky banky jednal, bylo to věčné, vstřícné a ochotné jednání. Ve „spořce“ jsem vždy čekal, následně půl hodiny kontrolují můj účet, nabízejí věci, které musím odmítat, ač jsem přišel s úplně jiným cílem. Výjimkou pro mne bylo jednání na pobočce v Praze 5. Malá pobočka, kde jsem tedy jednal s vedoucí, neb bylo těsně před zavíračkou. S klientem přede mnou zacházela velice opatrně, ač se na ní rozčiloval, nabízela mu schůzku, kde by se mohli probrat jeho možnosti.

[pokračování ..., celkem 392 slov.]